Over Art & Science, opgericht door Jan Torfs in 2009


Werken in scheikunde, en plastics kleuren


Jan Torfs is geboren te Antwerpen, België in 1955. In 1977 studeerde hij af te Antwerpen als licentiaat scheikunde. In 1983 behaalde hij een doctorstitel (PhD) aan de Universiteit Groningen, Nederland. In 1981 begon hij te werken bij Dow Chemical in Terneuzen, waar hij research deed aan polymeren, vaak om de milieu footprint van deze producten zoveel mogelijk te beperken. Gedurende ongeveer 15 jaar werkte hij voornamelijk aan licht, kleur, en "appearance" van polymeren met bepaalde textuur, en ook stabiliteit van kleuren onder invloed van licht. De bedoeling was meer inzicht te krijgen in deze gebieden en dit toe te passen om kleurprocessen te verbeteren, milieueffect te verminderen, duurzaamheid te verhogen enz. Dit leidde onder meer tot het ontwerpen van unieke color match software. Dit heeft geleid tot processen die een grote invloed hadden op de plasticindustrie, auto-industrie en huishoudelijke artikelen. Een aantal van deze uitvindingen is gepatenteerd (bijvoorbeeld US7161676(B2)) en gepubliceerd, andere bleven handelsgeheim. Verschillende presentaties zijn in binnen- en buitenland gegeven over deze onderwerpen. Interessant was dat deze bijzondere kennis ook bijdroeg aan Jans grote hobby, de fotografie. Belangrijk bij dit werk was ook het goed overdragen van de nieuwe inzichten aan mensen met technische en niet-technische achtergrond, zodat deze mensen die kennis goed in de praktijk konden toepassen. Jans talent om kennis over te brengen en om lastige concepten op een beeldende manier te verduidelijken, bleek niet alleen in de industrie, maar ook in de fotografie erg nuttig.


Werken in de fotografie


Jan is sinds 1980 actief als amateur en sinds 2009 als professioneel fotograaf. Sinds 1994 is hij lid van de Fotoclub Dow te Terneuzen, en ging hij zich grondig verdiepen in de fotografie. Gedurende 10 jaar is hij voorzitter van de club geweest. Op dit moment verzorgt hij in de Fotoclub lezingen en nodigt sprekers uit. In de fotoclub verdiepte hij zich in de kunst van het klassieke zwart-wit doka ontwikkel- en afdruk werk. Daarnaast deed hij veel portret- en modelwerk in de studio. 

In de fotografie bleek algauw dat dezelfde lichtgedragingen en kleurtheorieën golden als in polymeerkleuren. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op dit vlak leidden daarom ook tot beter inzicht en betere resultaten in de fotografie en de fotobewerking. 

In 2009 nam Jan afscheid van Dow en richtte het bedrijf Art & Science op om deze unieke combinatie van ervaringen (wetenschap van licht en kleur en praktijk van fotografie) verder te benutten en te delen met anderen. 

Jan heeft meerdere gezamenlijke exposities in Nederland en België gehad en bijvoorbeeld in oktober 2007 een 1e prijs gehaald in een fotowedstrijd te Zele (België) met als thema :"De mens in zijn woon werk en ontspanningswereld", in de selectie kleur met een foto gemaakt op een afstudeerfeest. Bij "Portfolio" krijgt u een idee van Jan's werk. Bij "klanten" krijgt u een idee van de grote waardering voor de cursussen, workshops en fotografie